Historia

       

Parafię erygowano 3 lipca 1998 roku. Wcześniej Wiartel i okoliczne miejscowości należały do parafia Św. Jana Chrzciciela w Piszu. Inicjatorem utworzenia parafii był ks. prał. Stanisław Kwarciński, proboszcz parafii Św. Jana Chrzciciela. Staraniem miejscowej ludności w latach 1995-1998 wybudowano kościół. Świątynia stanęła na starym cmentarzu ewangelickim. W latach 2002-2003 wybudowano kamienną grotę Matki Bożej z Lourdes.