Ogłoszenia

MODLITWA KONGRESU EUCHARYSTYCZNEGO DIECEZJI EŁCKIEJ

            Boże, nasz Ojcze, wielbimy Cię i wysławiamy za Twoją miłość, za posłanie na świat Swojego Syna Jezusa dla naszego zbawienia. 

Prosimy Cię, poślij nam Ducha Świętego, byśmy w Jego mocy odkrywali prawdę i piękno obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, byśmy coraz bardziej Go miłowali i mieli świadomość danej nam obietnicy: „JA JESTEM Z WAMI”. 

Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, spraw, aby Kongres Eucharystyczny naszej diecezji ełckiej stał się wielką wspólną modlitwą duchownych i świeckich, dziękczynieniem za Eucharystię, za Jej szafarzy i wypraszaniem łaski powołania kapłańskiego dla młodych ludzi.  

Prosimy Cię, Duchu Święty, pogłębiaj naszą wiarę w żywą obecność Chrystusa w Eucharystii, ożywiaj eucharystyczną żarliwość w odnawianiu relacji z Chrystusem i adorowaniu Go w Najświętszym Sakramencie.

Duchu Święty, daj nam światło i nadzieję, abyśmy zjednoczeni z Maryją, Matką Kościoła, i naszymi patronami mogli być wiernymi świadkami Ewangelii i służyli bliźnim, szczególnie chorym, samotnym i potrzebującym oraz pomagali powrócić do Chrystusa tym, którzy się od Niego oddalili. 

Duchu Święty, wzbudź w nas świadomość, że wspomniane cele osiągniemy poprzez uczestniczenie we Mszach Świętych, przyjmowanie Komunii Świętej, adorację Najświętszego Sakramentu, zgłębianie tajemnicy Eucharystii i służbie bliźnim. Który żyjesz  i królujesz na wieki wieków. Amen.

Zapraszamy wszystkich do pójścia wspólną drogą rozeznawania woli Bożej:

Październik: 26 wtorek,  27 środa, 29 Piątek

g. 15.30

_____________________________________________________________________

W ostatnim czasie dzięki Opatrzności Bożej i życzliwości wielu ludzi o dobrych sercach wykonaliśmy między innymi prace:

  1. Wymiana okien na extra energooszczędne  /4 szybowe/ – plebania
  2. Docieplenie poddasza: wełna mineralna 50 cm
  3. Naprawa muru oporowego
  4. Prace pielęgnacyjne zieleni przy terenie kościelnym: skruszenie ziemi, użyźnienie oraz posianie trawy. Nasadzenie 50 drzewek: tuja szmaragd i brabant
  5. Ogrodzenie z wikliny

W Zdunowie – w naszym Ośrodku dla młodzieży: została odmalowana Kaplica oraz zainstalowana pompa ciepła. W tym roku młodzież odpoczywała  w czasie wakacji na rekolekcjach.  Następne wakacje: lipiec i sierpień –  zarezerwowany dla młodzieży z naszej diecezji i innych.

W Pogobiu – Kaplica dojazdowa:

Została odgrzybiona , umyta oraz pomalowana elewacja

Dodatkowo w ramach przeglądu technicznego:

  1. Przegląd instalacji elektrycznej kościoła i plebanii
  2. Przegląd wentylacji – kominy oraz pieca
  3. Przegląd instalacji elektrycznej i wentylacji w Ośrodku Rekolekcyjnym w Zdunowie.

Jeśli Bóg pozwoli w najbliższym czasie zostanie wykonane oświetlenie całego prezbiterium oraz podświetlenie stacji drogi krzyżowej w Kościele w Wiartlu.

 Proszę o modlitwę.

Z całego serca dziękuję za okazywaną mi każdego dnia pomoc i życzliwość. Niech dobry Bóg Wam wynagrodzi
a Matka Boża ma w swojej opiece.

Błogosławionego dnia…