Standardy Ochrony Małoletnich w Parafii pw. Świętego Maksymiliana M. Kolbe w Wiartlu.

Najnowsza nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nazwana została „Ustawą Kamilka” na cześć ośmioletniego chłopca, który zmarł w wyniku przemocy domowej. Te tragiczne wydarzenia były impulsem do wprowadzenia zmian, których głównym celem jest wdrożenie „Standardów ochrony małoletnich” we wszystkich placówkach pracujących z dziećmi. Przepisy obejmują weryfikację personelu za przestępstwa seksualne i związane z przemocą na szkodę dzieci oraz opracowanie i przestrzeganie kodeksu bezpiecznych relacji personel-dziecko.

Nowelizacja zobowiązuje instytucje pracujące z małoletnimi do wdrożenia tzw. „Standardów ochrony małoletnich”, na które składają się m.in:

 • Weryfikacja personelu – ewidencja weryfikacji pracowników i wolontariuszy – dokumenty potwierdzające czystość kartoteki kryminalnej związanej z przestępstwami na szkodę dzieci.
 • Kodeks Bezpiecznych Relacji – dokument zawierający zasady i procedury postępowania z dziećmi.
 • Dokumentacja szkoleń – rejestry uczestnictwa w szkoleniach, materiały szkoleniowe i programy edukacyjne.
 • Plan działania na wypadek nadużyć – procedury postępowania w przypadku podejrzenia nadużyć, zasady komunikacji z odpowiednimi organami.

 W  naszej parafii pw. Św. Maksymiliana M. Kolbe obowiązują już standardy  dotyczące ochrony dzieci i młodzieży.


Jednym z elementów budowania systemu prewencji jest powołanie w każdej parafii, szkole katolickiej czy innej instytucji kościelnej tzw. osoby pierwszego kontaktu.
W przypadku zauważania sygnałów krzywdzenia dziecka w środowisku kościelnym – poza obowiązkami wynikającymi z prawa państwowego – należy powiadomić Delegata Biskupa Ełckiego ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży lub zwrócić się do osoby pierwszego kontaktu. 

Delegat Biskupa ds. ochrony dzieci i młodzieży w Diecezji Ełckiej:

Ks. Marcin Maczan

Pl. Katedralny 1
19-300 Ełk
tel. 87 621 68 04
kom. 607 611 981

pon-pt 9.00-13.00

Osoba Pierwszego Kontaktu w Parafii:

Pani Katarzyna Sobolewska, tel. 500 654 986

oraz możliwość przekazania zgłoszenia na adres e-mail: parafiawiartel@wp.pl

 1. Jeśli byłeś świadkiem przemocy – nie bój się zgłosić tego osobie zaufanej.
 2. Każdy ma prawo do szacunku.
 3. Cenimy Twoją prywatność. Nikt nie ma prawa Cię nagrywać lub fotografować bez Twojej zgody. Pamiętaj, zdjęcia grupowe i nagrywanie uroczystości religijnych np. komunia święta, bierzmowanie nie wymagają Twojej zgody. Publikowanie w mediach społecznościowych zdjęć i filmów z uroczystości parafialnych będą możliwe po uzyskaniu zgody Twoich rodziców. Jeśli Ty nie chcesz, aby Twój wizerunek był utrwalany i upowszechniany w mediach społecznościowych, to powiedz o tym swoim rodzicom przed uroczystością.
 4. Nikt nie ma prawa naruszać Twojej cielesności.
 5. Bądź wsparciem dla swoich kolegów i koleżanek. Pomagajcie sobie.
 6. Przemocy zawsze mówimy: NIE.
 7. Pamiętaj, że zawsze możesz prosić pomoc.
 8. Duszpasterze i animatorzy parafialni postarają się zawsze Tobie pomóc i rozwiązać Twoje problemy.
 9. Duszpasterze, animatorzy i osoby zaufane szkolą się, aby Tobie zapewnić bezpieczeństwo.
 10. Pamiętaj, szanujemy Twoje prawo do odczuwania różnych emocji.
 11. Na terenie kościoła nie udostępniamy internetu, abyś mógł bezpiecznie uczestniczyć w nabożeństwach.
 12. Pamiętaj, że jeśli coś Ciebie niepokoi, to zawsze należy o tym mówić swoim rodzicom. Staraj się dokładnie opisać to, co Ciebie zaniepokoiło. Pamiętaj, aby zawsze mówić prawdę i nic nie ukrywać lub dodawać czego nie było.

Wykaz numerów telefonów, pod którymi znajdziesz wsparcie:

 • 800 70 2222 – wsparcie w kryzysie psychicznym,  bezpłatnie, całodobowo, 7 dni w tygodniu
 • 116 123 – wsparcie w kryzysie emocjonalnym, bezpłatnie, całodobowo, 7 dni w tygodniu
 • 22 594 91 00 – wsparcie w depresji, bezpłatnie, środy i czwartki w godz. 17.00-19.00
 • 800 108 108 – wsparcie dla osób w żałobie i po stracie, bezpłatnie, w dni powszednie w godz. 14.00-20.00
 • 112 – numer alarmowy, bezpłatnie, całodobowo, 7 dni w tygodniu

Bezpieczne zasady komunikacji w Parafii pw. św. Maksymiliana M. Kolbe w Wiartlu

 • Wybieraj oficjalne, ogólnodostępne i przygotowane miejsca do spotkań i przychodź na nie z rodzicami. Sakrament pokuty i pojednania oraz spotkania modlitewne lub duchowe powinny odbywać się tylko w specjalnie do tego wyznaczonych miejscach, takich jak konfesjonał, kościół lub biuro parafialne.
 • Unikaj przebywania z dorosłym w odizolowanych warunkach.
 • Nie przebywaj w parafialnych pomieszczeniach mieszkalnych bez opieki rodzica lub opiekuna prawnego.
 • Pozostawaj zawsze pod opieką osoby dorosłej.
 • Nie bądź pod wyłączną opieką innego dziecka.
 • Nie podróżuj prywatnymi samochodami bez zgody rodziców lub opiekunów.
 • Nie przechodź na „ty” z dorosłym.
 • Pamiętaj, że stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec Ciebie jest zakazane!!!

Bezpieczne wyjazdy w Parafii pw. św. Maksymiliana M. Kolbe w Wiartlu

 • Organizacja spotkań
  • Twoi rodzice zawsze muszą wiedzieć, kiedy będą spotkania.
  • Rodzice muszą zawsze wyrazić pisemną zgodę na Twój udział i zapewnić Tobie swoją opiekę.
  • Twoi rodzice muszą poznać określone zasady odbioru i komunikacji elektronicznej.
  • Podczas wyjazdu rodzice lub opiekunowie mają prawo do kontaktu z Tobą lub opiekunem.

Bezpieczny kontakt w środowisku cyfrowym w Parafii pw. św. Maksymiliana M. Kolbe w Wiartlu

 • Korzystanie z komunikatorów i e-maili:
  • Pamiętaj, że nie jesteś anonimowy. Uważaj, co piszesz w internecie.
  • Dorośli nie powinni wysyłać Ci wiadomości. Powinni z Tobą kontaktować się wyłącznie przez rodziców lub opiekunów.
 • Bezpieczny dostęp do Internetu:
  • Parafia nie udostępnia Internetu.

Pamiętajcie!

 • Bezpieczeństwo: Wasze bezpieczeństwo jest najważniejsze. Zawsze informujcie rodziców lub opiekunów, gdzie się znajdujecie i co robicie.
 • Szacunek: W każdej sytuacji pamiętajcie o szacunku dla siebie nawzajem i dla osób starszych.
 • Zaufanie: Jeśli coś Was niepokoi, zawsze możecie porozmawiać z rodzicami, opiekunami lub duchownym, któremu ufacie.