Święty Maksymilian

Święty Maksymilianie, patronie naszej parafii – módl się za nami.