Program Duszpasterski


Program Duszpasterski  2016/17 „ Idźcie i głoście”

Rok 2015/16 Rok 2016/17
Tematyka: Chrzest – nowe życie

 

Świadectwo – misja
Hasło: Nawróćcie się
i wierzcie w Ewangelię
 
Idźcie i głoście
Symbol: Krzyż Olej – namaszczenie

W związku z 1050. rocznicą Chrztu Polski, propozycja programu skoncentrowana jest wokół sakramentu chrztu świętego. Wspomnienie i świętowanie tego wydarzenia staje się okazją do pogłębienia życia w łasce chrztu świętego. Program pragnie podjąć zaproszenie do nowej ewangelizacji.

Cele:

  1. Ewangelizacyjny– pogłębienie osobistej więzi z Jezusem Chrystusem poprzez pogłębione poznanie, pełniejsze pokochanie i wierniejsze naśladowanie.
  2. Inicjacyjny– uświadomienie i podjęcie łaski sakramentów inicjacji, przede wszystkim chrztu świętego.
  3. Formacyjny– kształtowanie postaw duchowych i moralnych zgodnych z wyznawaną wiarą: zaangażowanie w życie Kościoła, świadectwo życia chrześcijańskiego.
  4. Społeczny– wraz ze świętowaniem 1050. Rocznicy Chrztu Polski, pełniejsze uświadomienie
    i podjęcie odpowiedzialności za kształtowanie w duchu wiary życia rodzinnego, społecznego, zawodowego.

Realizacja

Podstawowa metoda pracy to inicjacja, czyli wprowadzenie w styl życia chrześcijańskiego, na zasadzie wtajemniczenia.

Program realizowany na kilku poziomach: ogólnopolskim, diecezjalnym, parafialnym, rodzinnym.

Pola realizacji programu to: przepowiadanie, liturgia, diakonia.


Parafialny Program Duszpasterski 2016/2017

Co nas czeka w najbliższym czasie w parafii.
/2 października – 24 grudnia/

Październik:

Zapraszam Rodziny naszej parafii na nabożeństwo różańcowe oraz Mszę świętą ze Słowem Bożym:

Poniedziałek – Sobota g.16.30.

Niedziela  g. 8.30 i 10.30

Każdego dnia będziemy otaczać modlitwą różańcową poszczególne,  kolejne rodziny naszej parafii  oraz będzie celebrowana w ich intencjach Msza święta ze Słowem Bożym. W sobotę różaniec oraz Msza święta będzie sprawowana  w intencji naszych Pasterzy: Ojca Świętego Franciszka, Ks. biskupa Jerzego, ks. biskupa Romualda, proboszczów naszej parafii, o nowe, święte powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o pokój na Świecie, w Europie, w naszej Ojczyźnie i naszych sercach. Za chorych i cierpiących.

 Listopad:

Msze św. 1 listopada: g.9.00 i 11.00.

Za naszych drogich zmarłych będziemy modlić się w Wypominkach oraz polecać ich Dusze we Mszy św. składkowej w każdą niedzielę listopada.

Wypominki: g. 8.45 i g. 10.45.

Msza św. składkowa: 9.00 i 11.00.

 11 listopada Msza św. w intencji Ojczyzny g.17.00

 Grudzień:
Rekolekcje parafialne: 16 – 17 grudnia (piątek, sobota)
Sakrament pokuty i pojednania g.10.30 i 16.30
Msze św. 11.00 i 17.00

Pasterka:

g. 21.00 – szczególnie dla dzieci i młodzieży oraz osób w podeszłym wieku.

g. 24.00 – dla wszystkich


 

Spotkania dla  rodziców i dzieci /klasa III/ przygotowujących się do I Komunii św.: 9 października,  20 listopada, 16 -17 grudnia  – rekolekcje

Spotkania dla rodziców i młodzieży przygotowującej się do sakramentu Bierzmowania: 16 października /do tego dnia trzeba zgłosić potwierdzić chęć rozpoczęcia przygotowania do przyjęcia sakramentu/, 6 listopada, 16-17 grudnia –rekolekcje.